Dopis Uprave za trezor o testiranju sistema SPIRI za jedinice lokalne vlasti

Datum objave: 08-07-2024


Na sajtu Uprave za trezor u delu Servisi - SPIRI, objavljen je dopis Broj: 002099059 2024 10523 011 000 000 001 pod datumom 5. jul 2024. godine, a koji je namenjen jedinicama lokalne vlasti. Dopis se odnosi na mogućnost da jedinice lokalne vlasti testiraju sistem SPIRI, počevši od 8. jula 2024. godine. U dopisu su date osnovne informacije i smernice za pristup ovom sistemu, sa upućivanjem na posebne korisničke forme, korisničku dokumentaciju, kao i prateće priloge i video prezentacije za obuku. Naloženo je, između ostalog, da direktni budžetski korisnici lokalne vlasti koji imaju u svojoj nadležnosti indirektne korisnike, izvrše raspodelu aproprijacija i kvota indirektnim korisnicima, najkasnije do 15. avgusta 2024. godine.

Detaljnije na temu donetog dopisa možete se informisati u narednom broju časopisa Budžet.