Dostavljanje godišnjeg izveštaja Povereniku za informacije od javnog značaja

Datum objave: 12-01-2021


U skladu sa članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja imaju obavezu da do 20. januara 2021. godine dostave Povereniku godišnji izveštaj o primeni ovog zakona.

Godišnji izveštaj se dostavlja isključivo elektronskim putem, preko Portala za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti, na adresi https://izvestaji.poverenik.rs.

Nedostavljanje navedenog izveštaja predstavlja prekršaj, saglasno članu 48. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Detaljnije o ovome možete se informisati u elektronskom paketu IPC.RaP, odnosno u časopisu Pravnik br. 2.