E fiskalizacija: Objavljeno je novo tehničko uputstvo u vezi sa funkcionalnošću ESIR-a ili L-PFR-a

Datum objave: 04-05-2022


U najnovijoj verziji 1.11 tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a koje je objavljeno na sajtu Poreske uprave 28. aprila 2022. godine, dato je objašnjenje u vezi sa:

  • novim, drugačijim evidentiranjem avansnog plaćanja preko fiskalnog uređaja,
  • evidentiranjem virmanske uplate koja je starija od izdavanja fiskalnog računa Avans-Prodaja (AP),
  • poništavanjem računa u slučaju greške,
  • prodajom dobara i usluga putem korporacijskih kartica,
  • izdavanjem fiskalnog računa Promet-Refundacija u slučaju povraćaja novca kupcu.

Detaljnije o navedenim izmenama i novinama pisaćemo u narednim brojevima časopisa Revizor i Budžet.