Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", broj 84/2019)

Datum objave: 30-11-2019


Izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS”, broj 84 od 29.11.2019. godine) izvršene su izmene i dopune u okviru klase 200000 - Obaveze, gde je promenjen sadržaj sintetičkog konta 241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata, koji sada glasi:

"Sintetički konto 241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu, obaveze po osnovu otplate kamata stranim vladama, obaveze po osnovu otplate kamata multilateralnim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata stranim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim kreditorima i obaveze po osnovu otplate kamata na strane finansijske derivate."

umesto,

"Sintetički konto 241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu otplate kamata na strane hartije od vrednosti, obaveze po osnovu otplate kamata stranim vladama, obaveze po osnovu otplate kamata multilateralnim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata stranim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim kreditorima i obaveze po osnovu otplate kamata na strane finansijske derivate."

Takođe, izvršene su izmene i dopune u okviru klase 400000 - Tekući rashodi, i to:

- menja se sadržaj sintetičkog konta 442100 - Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu, tako da glasi:

"Sintetički konto 442100 - Otplata kamata na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu sadrži analitička konta na kojima se knjiže otplata kamata i diskonta na kratkoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu i otplata kamata i diskonta na dugoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu."

- menja se sadržaj sintetičkog konta 444300 - Ostali prateći troškovi zaduživanja, tako da glasi:

"Sintetički konto 444300 - Ostali prateći troškovi zaduživanja sadrži analitički konto na kojem se knjiže takse koje proističu iz zaduživanja, troškovi naknada za nepovučena sredstva, troškovi procene kreditnog rejtinga, troškovi pravnih usluga, troškovi prevremenih otplata i ostali prateći troškovi zaduživanja."

Detaljnije o izmenama i dopunama ovog Pravilnika možete se informisati u narednom broju časopisa BUDŽET i IPC elektronskim paketima.