Minimalna cena rada od 1. januara 2020. godine iznosi 172,54 dinara

Datum objave: 27-12-2019


Od 1. januara 2020. godine minimalna cena rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 172,54 dinara.

Minimalna cena rada utvrđena je Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2020. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 65/2019.