NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.7. DO 31.7.2017. GODINE IZNOSI 324.300 DINARA

Datum objave: 26-06-2017


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 167 od 26.6.2017. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u maju 2017. godine iznosi 64.860 dinara.

 

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u maju 2017. godine iznosi 47.136 dinara.

 

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za maj 2017. godine od 64.860 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1.7. do 31.7.2017. godine u iznosu od 324.300 dinara (64.860 x 5).