OBJAVLJENI PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JUN 2016. GODINE

Datum objave: 26-07-2016


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 197 od 25. jula 2016. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u junu 2016. godine iznosi 64.019 dinara.

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u junu 2016. godine iznosi 46.450 dinara.

Na osnovu podataka o iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji za jun 2016. godine od 64.019 dinara, utvrđuje se najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje od 1. avgusta 2016. godine u iznosu od 320.095 dinara (64.095 x 5).