Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru

Datum objave: 09-12-2019


Narodna skupština RS na sednici održanoj dana 6. decembra 2019. godine, usvojila je izmene sledećih zakona:

  • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
  • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,
  • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
  • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Usvojenim izmenama zakona, odlaže se početak primene navedenih zakona, kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru, za 1. januar 2021. godine.

Pored odlaganja primene, izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), utvrđeno je da se usklađivanje zakona kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima, policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi sa ovim zakonom izvrši do 1. januara 2021. godine.

Izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017 i 95/2018), utvrđeno je da odredbe ovog zakona kojima se uređuje vrednovanje radne uspešnosti, racionalizacija i optimizacija javnih službi, pravo na koeficijent po osnovu napredovanja, uvećanje plate za ostvarenu radnu uspešnost iznad očekivane, otpremnina u postupku racionalizacije, otkaz zbog neostvarivanja očekivane radne uspešnosti i otkaz zbog potreba poslodavca ako se usled racionalizacije i optimizacije rada javnih službi na osnovu odluke osnivača utvrdi obaveza smanjenja broja zaposlenih kod poslodavca ili prestanak rada poslodavca, počnu da se primenjuju od 1. januara 2022. godine, dok sve ostale izmene počinju da se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

Pored izmena navedenih zakona, Narodna skupština RS, na istoj sednici usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju.

Zakoni su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 86/2019.

Detaljnije o svim zakonima možete čitati u našim elektronskim i štampanim izdanjima.