Potpisan je i objavljen Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd

Datum objave: 03-07-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 93/2020 objavljen je Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd (dalje: PKU), koji stupa na snagu 9. jula 2020. godine.

Dopunama PKU utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme odsustva sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću.

Detaljnije o navedenom Aneksu PKU možete da se informišete u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP.