Predložene su izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Datum objave: 05-12-2019


Vlada RS na sednici održanoj 4. decembra 2019. godine, utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, između ostalog, predviđa se:

  • da se pored obrazovnih profila, koji se realizuju u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, dodatno u dualnom obrazovanju mogu realizovati majstorsko i specijalističko obrazovanje, kao i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine,
  • da se učenje kroz rad ne može obavljati kao rad noću.

Predložene izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, između ostalog, odnose se na:

  • način sprovođenja praktične nastave i profesionalne prakse,
  • sadržaj ugovora između škola i poslodavca,
  • uslove za polaganje mature za učenike u smetnjama u razvoju.

Detaljnije o predloženim izmenama i dopunama u našim elektronskim i štampanim izdanjima.