Predložene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum objave: 02-10-2023


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Predloženim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, predviđa se:

  • povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 21.712 dinara na 25.000 dinara mesečno;
  • produženje primene poreskih olakšica iz čl. 21v i 21d ovog zakona, do 31. decembra 2024. godine.

Predloženim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđa se produženje primene olakšica iz čl. 45. i 45v ovog zakona, do 31. decembra 2024. godine.