Produžen je rok ograničenja povećanja paušalne osnovice

Datum objave: 23-10-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 89/2023 objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koja stupa na snagu 28. oktobra 2023. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

Ovom uredbom produžen je rok ograničenja povećanja poreske osnovice, najviše do 10 odsto godišnje u slučaju kada se iznos osnovice poveća u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, do 31. decembra 2025. godine.

Takođe, izvršena je izmena pojedinih elemenata za utvrđivanje visine paušalnog prihoda.

Detalnije o izmenama ove uredbe možete se informisati u časopisu Revizor broj 20, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.