RAZMENA PODATAKA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA POČINJE 8. JUNA 2016. GODINE

Datum objave: 07-06-2016


 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016, dalje: Zakon).

 

Odredbe čl. 9 i 103. Zakona, kojima se reguliše razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, počinju da se primenjuju 8. juna 2016. godine.

 

Državni organi više neće moći da traže građanima podatke i dokumentaciju koju već imaju u svojoj evidenciji kao što su: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, rešenje o porezu, ugovor o zakupu, ugovor o kupovini nepokretnosti i izvod o katastarskim prihodima.

 

Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom od 5.000 dinara do 50.000 dinara kazniti za prekršaj ovlašćeno službeno lice, koje po službenoj dužnosti ne izvrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, ne zatraži ih radi pribavljanja i ne obradi, odnosno ako na zahtev organa koji vodi postupak besplatno ne ustupi podatke o kojima se vodi službena evidencija u roku od 15 dana ili drugom roku određenom Zakonom.

 

Uputstvo je neobavezujućeg karaktera, njegov sadržaj će se proširivati i unapređivati u skladu sa razvojem tehnoloških i tehničkih rešenja po pitanju razmene podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.