Rok za izradu predloga finansijskih planova za 2024. godinu za osnovne škole

Datum objave: 27-06-2023


Prema Uputstvu i smernicama za izradu predloga finansijskog plana za 2024. godinu predviđeno je da osnovne škole predloge svojih finansijskih planova za naredni trogodišnji period unesu isključivo u aplikaciju IFISuP (aplikacija za izradu Programskog budžeta za 2024. godinu) putem opcije "Planovi budžeta". Napominjemo da je ovo jedini način za dostavljanje predloga finansijskih planova ovih korisnika za period 2024-2026.

Kako je najavljeno, osnovne škole treba da u aplikaciju IFISuP unesu predloge svojih finansijskih planova najkasnije do 21. jula 2023. godine.

O svemu navedenom, detaljnije se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisu Budžet br. 13.