Rok za predaju obaveštenja Poreskoj upravi o ne / isplati lične zarade ističe 16. decembra 2019. godine

Datum objave: 11-12-2019


Podsećamo preduzetnike koji su se odlučili da isplaćuju ličnu zaradu u 2020. godini, da su dužni da nadležnoj filijali Poreske uprave dostave pismeno obaveštenje o svom opredeljenju najkasnije do 16. decembra 2019. godine (rok je 15. decembar 2019. godine, a kako ovaj datum pada u nedelju, rok se pomera na prvi radni dan).

Ukoliko se preduzetnik odluči da u 2020. godini prestane sa isplatom lične zarade dužan je da nadležnoj filijali Poreske uprave dostavi pismeno obaveštenje do 16. decembra 2019. godine.

Napominjemo da preduzetnik koji se jednom opredeli za ličnu zaradu i želi da je isplaćuje i u narednim godinama nema potrebe da o tome posebno obaveštava nadležnu filijalu Poreske uprave.