SMANJENJE SREDSTAVA ZA IZRADU PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POJEDINE JLS DO KRAJA 2017. GODINE

Datum objave: 25-11-2017


Izmenom Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini ("Službeni glasnik RS", broj 106/2017) od 24. novembra 2017. godine izvršeno je smanjenje sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije sa 139.838.433,92 na 112.995.760,48 dinara. Nevedene izmene odnose se na opštine/gradove Bajina Bašta, Užice, Koceljeva, Bač i Golubac.