Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2019. godinu

Datum objave: 22-03-2019


Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2019. godinu, u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2019/2020 godinu. Planom poreske kontrole  u najvećoj meri obuhvaćeni su poreski obveznici na osnovu kriterijuma analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u poreskim prijavama.

Godišnji plan poreske kontrole objavljen je na sajtu  www.poreskauprava.gov.rs