OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U OKTOBRU 2017. GODINE

Datum objave: 13-11-2017


 

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine povećane 3,0%.

 

Za poslednjih mesec dana (period: septembar 2017. - oktobar 2017.) zabeležen je rast cena od 0,2%, odnosno inflacija iznosi 0,2%.

 

Za poslednjih godinu dana (period: oktobar 2016. - oktobar 2017.) inflacija iznosi 2,8%.

 

Od početka godine (period: decembar 2016. - oktobar 2017.) inflacija iznosi 3,0%.

 

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

 

1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine iznosi 100,2.

 

2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u oktobru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine iznosi 103,0.