Omogućeno je elektronsko podnošenje poreskih prijava za komunalne takse za isticanje firme

Datum objave: 05-09-2019


Poreska prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru može se podneti elektronskim putem preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija

Za pristup portalu lokalne poreske administracije neophodno je da poreski obveznik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat.