Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu i poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu ističe 31. marta 2022. godine

Datum objave: 30-03-2022


Podsećamo obveznike da su do 31. marta 2022. godine u obavezi da:

  • dostave Agenciji za privredne registre redovne godišnje finansijske izveštaje za 2021. godinu zajedno sa obrascem Statističkog izveštaja;
  • podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima (ova obaveza se odnosi na obveznike poreza na imovinu koji vode poslovne knjige i samim tim porez na imovinu utvrđuju samooporezivanjem).