Rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte - 1. oktobar 2019. godine

Datum objave: 12-09-2019


Rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte već registrovanih privrednih subjekata po Zakonu o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018 i 95/2018) je 1. oktobar 2019. godine. Ova registracija je besplatna.

Na osnovu člana 21. Zakona o privrednim društvima društvo je dužno da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. U skladu sa članom 158. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) postojeća privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte dužni su da registruju tu adresu do 1. oktobar 2019. godine.