Studenti upisani na studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije do kraja školske 2021/2022. godine

Datum objave: 24-09-2019


Dana 21.9.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 67/2019) kojim su utvrđeni novi rokovi za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente koji su upisani na studije do 10. septembra 2005. godine i stvoreni uslovi za studente koji do kraja školske 2018/2019. godine nisu uspeli da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, da to učine do kraja školske 2020/2021, odnosno za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine. Visokoškolske ustanove dužne su da usaglase svoja opšta akta sa izmenama ovog zakona.