Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2022. godine

Datum objave: 29-01-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 10/2022 objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuju od 1. februara 2022. godine do 31. januara 2023. godine.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi su:

 

Usklađeni neoporezivi iznos

 u članu 9. stav 1

 

pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

76.281

stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

33.413

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

10.898

naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.851

novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

14.480

naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

111.380

 u članu 18. stav 1:

 

naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

4.359

dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.617

naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

7.630

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

43.591

poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

10.898

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

21.794

pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

76.281

u članu 21a stav 2:

 

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

6.541

u članu 83. stav 4:

 

pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

111.380

 u članu 85. stav 1:

 

nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

14.480