Vlada RS usvojila je Predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum objave: 10-01-2019


Vlada RS usvojila je Predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Predlogom ovog zakona uređuju se:

  • prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i uslovi za njihovo ostvarivanje,
  • finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja,
  • ugovaranje zdravstvene zaštite,
  • organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga pitanja od značaja za sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja,
  • vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
  • uslovi za organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
  • finansiranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i druga pitanja od značaja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.