Zahtev za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva može da se dostavi i elektronskim putem

Datum objave: 27-03-2020


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, objavilo je obaveštenje o načinu dostavljanja zahteva za naknadu zarade za vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Trudnice i porodilje, dokumentaciju, potrebnu za ostvarivanje naknade zarade za vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, mogu da dostave elektronskim putem.

Formular zahteva za naknadu zarade moguće je preuzeti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Skeniran, popunjen formular zahteva, sa ostalom pratećom dokumentacijom poslati na e-mail adresu: prijem.zahteva@beograd.gov.rs za Grad Beograd, odnosno na drugu odgovarajuću e-mail adresu za ostale gradove u Republici Srbiji, a koja je istaknuta na portalima gradskih opštinskih uprava u našoj zemlji.

Formular zahteva, sa pratećom dokumentacijom može se poslati i preporučenom pošiljkom na adrese službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradu u kojima podnosilac zahteva ima prebivalište.